Wystawa archeologiczna „Mielnik nad Bugiem. Przywracane dziedzictwo”

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Pałac w Korczewie” zapraszają na wystawę pt. „Mielnik nad Bugiem. Przywracane dziedzictwo”.

Przybliża ona dzieje podlaskiego Mielnika poprzez zabytki oraz wyniki badań archeologicznych, które odbyły się w latach 2012–2013, 2015 i 2017. Objęto nimi obecny cmentarz prawosławny, sad cerkiewny oraz dawny rynek miejski (dzisiejszy Plac Kościuszki). Pierwsze trzy sezony prac zostały przeprowadzone przez Michała Dzika i Grzegorza Śnieżko z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2017 r. pracami kierował Grzegorz Śnieżko z ramienia IAE PAN. W latach 2012–2013 wykopaliska zostały sfinansowane przez pierwszą i drugą spośród wymienionych instytucji naukowych, ze środków własnych prowadzących badania oraz z datków od sponsorów prywatnych. Badania w latach 2015 i 2017 sfinansował Wójt i Rada Gminy Mielnik.

Wystawa, w bardziej rozbudowanej formie, pierwotnie eksponowana była w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej w Mielniku w dniach 18 maja 2018 – 28 lutego 2019 r.

Autorem scenariusza, tekstów oraz szaty graficznej jest Grzegorz Śnieżko.

W Pałacu w Korczewie wystawę oglądać będzie można do końca sierpnia 2019 r.