Park

Park

Plan parku otaczającego Pałac został sporządzony w połowie XIX wieku przez Franciszka Jaszczodła. Jego powierzchnia licząca 35,5 ha była podzielona na dwie części: park w stylu angielskim, nawiązujący do naturalnych ogrodów krajobrazowych z alejami niby naturalnie porośniętymi kępami drzew i krzewów oraz park „Dębniak”, w którym przeważał drzewostan dębowy. Cały pałacowy park zdobiony był także prastarymi dębami, modrzewiami, plantami i rzadkimi drzewami egzotycznymi.
W
 celu uniknięcia całkowitej dewastacji parku w okresie komunizmu, w1978 roku z korczewskiego „Dębniaka” utworzono rezerwat przyrody. Obecnie rodzina Ostrowskich-Harris pracuje też nad przywróceniem dawnego wyglądu części parku angielskiego, którą odzyskała. Zachowały się w nim rzadkie i stare okazy drzew i zarośli, m.in. ponad stuletnie platany, Kargana syberyjska i jesion płaczący. Zechcesz wrócić do zielonej, malowniczej okolicy pałacu.