Dofinansowanie na park

Dofinansowanie na park

W ubiegłym roku Fundacja Pałac w Korczewie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu Rewaloryzacja i pielęgnacja Parku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Korczewie – Etap 4. Dzięki dofinansowaniu o wysokości 70 185 zł byliśmy w stanie zrealizować trzy projekty, które przybliżają park do jego pierwotnego kształtu i dbają o lokalny ekosystem. 

Historyczny Sad – Ogród miododajny dla pszczół i innych owadów zapylających

Wzorując się na historycznych materiałach zaplanowano utworzenie sadu, który będzie kolekcją starych odmian drzew owocowych z wybranymi współczesnymi odmianami. Uzupełnieniem drzew będą krzewy owocowe, krzewy miododajne oraz rabata z bylin rustykalnych. Ogród ma mieć nie tylko cel kolekcjonerski, ale ma za zadanie ułatwić edukację na temat potrzeby obecności pszczół i konieczności ich ochrony.

Ogród będzie udostępniony do zwiedzana za darmo turystom oraz mieszkańcom gminy, będzie mógł być również wykorzystywany przez placówki oświatowe do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Ogród parterowy za budynkiem pałacu

Po dobudowaniu tarasów znajdujących się za budynkiem, zaistniała potrzeba odbudowania ogrodów tarasowych. Wzorując się na historycznych materiałach zaplanowano prostokątne klomby trawiaste, oddzielone alejkami. Główny element stanowią rabaty bylinowe, rabaty różane oraz nasadzenia z formowanych cisów i bylin cieniolubnych wzdłuż elewacji pałacu.

Nasadzenia roślin wodnych i lubiących podmokłe środowisko

W parku znajdował się nieduży zbiornik wodny, jednak po obniżeniu poziomu wód gruntowych obecnie nie ma w nim prawie wody. Płytkie źródło wody szybko zarasta i jest trudne w utrzymaniu. Zaprojektowano tam nasadzenia z roślin wodnych i nadwodnych napowietrzających wodę oraz roślin lubiących podmokłe środowisko, które będą uzupełnieniem otoczenia. Teren będzie pełnił również funkcje edukacyjne.

“Rewaloryzacja i pielęgnacja Parku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Korczewie – Etap 4”
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 70 185,00 zł.