---

Przechadzając się po pałacowych pokojach
znajdziesz przestrzeń, którą właściciele pałacu
udostępniają artystom oraz mecenasom kultury
do organizacji różnorodnych tematycznie
wystaw i wydarzeń kulturalnych.

W pałacu znajduje się ekspozycja
stała prezentująca różnorodną sztukę
związaną z historią pałacu w Korczewie.
Regularnie prezentowane są również
różnorodne wystawy cykliczne.

---

WYSTAWY W KORCZEWIE

---

Informujemy iż obecnie w Pałacu posiadamy wystawę fotografii autorstwa Sławomira Korcdaczuka pt. „Szlacheckie Siedziby. Dwory i pałace wschodniego Mazowsza, południowego Podlasia i północnej Lubelszczyzny”

---