PRZESTRZEŃ PARKU W KORCZEWIE, SPOKÓJ O JAKIM MARZYSZ

Plan parku otaczającego Pałac został
sporządzony w połowie XIX wieku
przez Franciszka Jaszczodła.
Jego powierzchnia licząca 35,5 ha.

Zachowały się w nim rzadkie i stare
okazy drzew i zarośli, m.in. ponad stuletnie
platany, Kargana syberyjska
i jesion płaczący.

SPOKÓJ O JAKIM MARZYSZ

korczew-belka-biala
Plan parku otaczającego Pałac został sporządzony

w połowie XIX wieku przez Franciszka Jaszczodła.
Jego powierzchnia licząca 35,5 ha była podzielona
na dwie części: park w stylu angielskim, nawiązujący
do naturalnych ogrodów krajobrazowych z alejami
niby naturalnie porośniętymi kępami drzew
i krzewów oraz park „Dębniak”, w którym przeważał
drzewostan dębowy. Cały pałacowy park zdobiony
był także prastarymi dębami, modrzewiami, plantami
i rzadkimi drzewami egzotycznymi.
„Rewaloryzacja i pielęgnacja parku w zespole pałacowo-parkowym w Korczewie- uzupełnienie nasadzeń roślinnych dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34.400,00zł”
wfosigw

park
korczew-belka-biala
ZOBACZ GALERIĘ

 
 

PARK PRZY PAŁACU W KORCZEWIE

korczew-belka-biala
W celu uniknięcia całkowitej dewastacji parku
w okresie komunizmu, w1978 roku z korczewskiego
„Dębniaka” utworzono rezerwat przyrody.
Obecnie rodzina Ostrowskich-Harris pracuje też
nad przywróceniem dawnego wyglądu części
parku angielskiego, którą odzyskała.
Zachowały się w nim rzadkie i stare okazy drzew
i zarośli, m.in. ponad stuletnie platany, Kargana
syberyjska i jesion płaczący. Zechcesz wrócić do zielonej,
malowniczej okolicy pałacu.
„Pielęgnacja i rewaloryzacja części parku oraz pielęgnacja i konserwacja alei lipowych w zespole pałacowo-parkowym w Korczewie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 36.165,00zł”
wfosigw