---

HISTORIA PAŁACU W KORCZEWIE

korczew-belka-grey
Historia Korczewa, poświadczona dokumentami, zaczyna się

w 1401 roku od aktu nadania Korczewa Pretorowi z Brzezi
przez Księcia Mazowieckiego i Ruskiego Jana.
Rody, które zapoczątkował Pretor (Korczewscy, Hlebowicze,
Wiesiołowscy) dziedziczyły dobra korczewskie i okoliczne
wsie przez trzysta lat.

Obecny kształt Pałacu zwanego „Perłą Podlasia”
pochodzi z okresu międzywojennego, kiedy to
należał do hr. Krystyna i Wandy Ostrowskich.
korczew-belka-grey
W latach 90. córki hr. Wandy i Krystyna Ostrowskich

odzyskały Pałac i wróciły na stałe do Korczewa.
Niedługo po tym rozpoczęła się odbudowa zespołu
pałacowo-parkowego.

---
 

POZNAJ PAŁAC W KORCZEWIE
NA ARCHIWALNYCH
FOTOGRAFIACH

korczew-belka-grey
ZOBACZ GALERIĘ

---
 

W 1712 roku Korczew oraz dobra pobliskiego Bartkowa
kupił Wiktoryn Kuczyński – kasztelan podlaski i poseł
na Sejm Grodzieński. Korzystne położenie majątku
w Dolinie Bugu ułatwiło mu dobre gospodarowanie
oraz powiększanie działalności. Stąd też kasztelan
Kuczyński wysyłał zbożei drzewo Bugiem do Gdańska,
które następnie sprzedawał. Zyskał przydomek
„Króla Podlasia” i – zaraz po rodzinie Branickich
i Ossolińskich – zajmował czołową pozycję na Podlasiu.
korczew-belka-grey
Zajmował się też pisaniem instrukcji gospodarczych
i kontynuował – zapoczątkowane przez swojego ojca –
prowadzenie zapisków m.in. o handlu zbożem.
Był także fundatorem kościołów
i klasztorów – w Drohiczynie i Krześlinie.

---

W 1734 r. kasztelan Kuczyński, angażując architekta,
Konciniego Bueni, wybudował barokowy
Pałac w Korczewie, który niedługo po tym uzyskał
miano „siedleckiego Wilanowa”. Utrzymany
w pierwotnym, barokowym stylu Pałac przetrwał
niemalże 100 lat. Pierwsza przebudowa, przeprowadzona
przez Kuczyńskiego wg planów Franciszka Jaszczodła,
miała miejsce w pierwszej połowie XIX wieku.
Pałac zmieniono w stylu neogotyckim i wtedy też
zaprojektowano otaczający go, 35 hektarowy park.
korczew-belka-grey
ZOBACZ GALERIĘ
PARKU W KORCZEWIE

 
---
 

Podczas I wojny światowej Korczew uległ znacznym
zniszczeniom na skutek ustępujących wojsk rosyjskich.
Plan odbudowy na prośbę hr. Wandy Ostrowskiej przygotował profesor Stanisław Noakowski, słynny teoretyk sztuki. Odbudowę Pałacu, zakończoną w 1939 roku, nadzorowała Wanda Ostrowska we współpracy ze znanym rysownikiem – Marianem Walentynowiczem.

Ogólny kształt budynku nie został zmieniony; we frontowej niszy
wstawiono dwie kolumny, zmieniono dotychczasowy zarys okien
oraz usunięto też niektóre ozdoby, skasowane zostały żelazne
balkony, a zegar słoneczny zastąpiono herbem „Rawicz”.

Okres II wojny światowej przyniósł kolejne zniszczenia
Pałacu, jednak największe straty przyniósł czas, w którym
rozparcelowano ziemię należącą do hr. Ostrowskich. Wtedy
też przeszedł w ręce GS-U w Korczewie, przez co w latach
60. i 70. pałacowe przestrzenie zmieniono w sklepy, magazyn
nawozów sztucznych oraz mieszkania.

---

Obecny kształt Pałacu zwanego „Perłą Podlasia”
pochodzi z okresu międzywojennego, kiedy to należał
do hr. Krystyna i Wandy Ostrowskich.

korczew-belka-grey

W latach 90. córki hr. Wandy i Krystyna Ostrowskich
odzyskały Pałac i wróciły na stałe do Korczewa.
Niedługo po tym rozpoczęła się odbudowa zespołu
pałacowo-parkowego. Starsza z sióstr – Renata Ostrowska
zmarła w 2000 roku, natomiast młodsza – Beata Ostrowska
Harris od kilku lat prowadzi w Korczewie firmę i w dalszym
ciągu prowadzi odbudowę „Perły Podlasia”.

 
---